Aktualności

2022-09-16

Informacja o polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec Wejherowo podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych w dniu 19.09.2022r..

2022-09-14

Konkurs dla przedsiębiorców z zakresu wspierania różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

Zakres tematyczny: Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności). Termin składania wniosków: 30.09.2022 r. – 18.10.2022 r.

2022-09-14

Konkurs dla samorządów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.  Termin składania wniosków: 30.09.2022 r. – 18.10.2022 r.