Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Sposób składania reklamacji dotyczących odbioru odpadów komunalnych

 Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych:
Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy w Wicku przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych oraz usługi świadczone przez PSZOK telefonicznie, elektronicznie lub osobiście.
Reklamacja powinna zawierać:
    1. datę niewłaściwie wykonanej usługi;
    2. adres nieruchomości;
    3. informację jakiej frakcji odpadu dotyczy zgłoszenie;
    4.  telefon do kontaktu, w celu przekazania informacji zwrotnej dotyczącej reklamacji.
Zgłoszenia należy kierować nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po terminie wywozu określonym w harmonogramie.
Numer telefonu, pod który należy zgłaszać reklamację (59)8611 182 wew. 128, e-mail: ug@wicko.pl

Przejdź do góry strony