Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu

 

 

W dn. 28 grudnia 2023 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu odebrała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Koszt kwalifikowany: 1.144.023,00 zł,

- w tym jednostka OSP Łebieniec pozyskała dotację w wysokości 427.000,00 zł (327.000,00 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 100.000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku) oraz

- 717.023,00 zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Wicko.

 

Projekt pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu" zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotacja w kwocie 427.000,00 zł.

Numer umowy dotacji: WFOŚiGW/D/297A/8127/2023/FLORIAN

 

 

Grafika 1: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 2: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 3: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 4: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 5: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 6: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 7: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 8: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 9: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 10: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 11: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu
Grafika 12: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu

Przejdź do góry strony