Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zanieczyszczenia powietrza

Powietrze

Powietrze jest niezbędne dla wszystkich istot żywych. To mieszanina gazów, z których składa się atmosfera. Jego głównymi składnikami jest azot (ok.78%), tlen (ok.21%) argon, dwutlenek węgla oraz pozostałe gazy szlachetne.

Zanieczyszczenia powietrza

Poprzez zanieczyszczenia powietrza rozumiemy stan wynikający z wprowadzenia do powietrza lub nagromadzenia substancji i energii w ilościach ujemnie wpływających na zdrowie człowieka oraz otaczające nas środowisko naturalne. Jako najbardziej znane substancje tworzące zagrożenia wyróżnia się dwutlenek azotu i siarki oraz tlenek węgla. Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na te wywołane przez człowieka oraz naturalne.

Do zanieczyszczeń wywołanych przez człowieka, zaliczamy:

  • przemysł, tj. ulatniające się dymy z kominów fabryki,
  • energetyka, tj. piece w elektrociepłowniach i hutach,
  • motoryzacja, tj. silniki samochodów.

Do naturalnych zanieczyszczeń powietrza, zaliczamy:

  • wybuchy wulkanów,
  • wielkie pożary lasów,
  • erozja skał,
  • procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząt.

Naturalne zanieczyszczenia powietrza istniały przed pojawieniem się człowieka. Wcześniej przyroda radziła sobie sama, obecnie jest to niemożliwe. Człowiek tworzy z roku na rok coraz bardziej poważne zanieczyszczenia, z którymi przyroda nie jest wstanie sobie poradzić. Wszystko to jest konsekwencją przedsiębiorczej działalności człowieka na  przestrzeni 100 lat.

Do największych skutków zanieczyszczeń powietrza, zaliczamy:

  • „Kwaśne deszcze” to opady atmosferyczne zawierające kwas siarkowy. Powstają w atmosferze poprzez wniknięcie do powietrza dymu ze spalania węgla skażonego siarką. Te opady w stosunku do otoczenia przyczyniają się do degradacji gleby, zakwaszania zbiorników wodnych, niszczenia flory i fauny budowli oraz konstrukcji zrobionych z metalu. W stosunku do człowieka te opady zwiększają  śmiertelność niemowląt i osłabiają płuca.
  • Smog to zanieczyszczone powietrze które zawiera duże stężenie pyłów  i toksycznych gazów tj.: tlenki siarki i azotu oraz pył węglowy. Występuje głównie na terenach silnie uprzemysłowionych i zmotoryzowanych, zwany mgłą przemysłową. W przypadku, gdy jest duża  wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie oraz bezwietrzna pogoda możemy go zaobserwować.
  • Dziura ozonowa występuje w atmosferze w warstwie ozonowej, jej główną przyczyna występowania są prawdopodobnie przedostające się do atmosfery związki chloru. Ozon zawarty w stratosferze jest niezbędny dla pochłaniania części promieniowania ultrafioletowego docierającego ze Słońca do Ziemi. Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla istot żywych, gdyż może uszkadzać komórki poprzez oparzenia skóry oraz ich materiał genetyczny. U ludzi i zwierząt mogą wywołać zmiany nowotworowe.

Zanieczyszczenia powietrza bardzo negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na tereny zielone w tym lasy. Zauważalne jest zahamowanie wzrostu drzew, zaburzenia fotosyntezy oraz wymieranie najwrażliwszych na zanieczyszczenia gatunków.
Przyczyniają się również do powstania schorzeń układu oddechowego u ludzi a także alergii. Podczas procesu oddychania większa ilość zanieczyszczeń jest wchłaniana przez płuca bezpośrednio do krwi. Zanieczyszczenia powietrza mogą dotrzeć wszędzie, jednakże największe stężenie znajduje się w rejonach przemysłowych.

Dobrym wskaźnikiem stanu czystości powietrza są porosty, odznaczają się bardzo wysoką wrażliwością na zanieczyszczenia, zwłaszcza dwutlenkiem siarki.

WAŻNE!

W wyniku wieloletnich zaniedbań w gospodarce ochrony środowiska, Polska znalazła się u progu katastrofy ekologicznej.  Najpoważniejsza degradacja środowiska naturalnego występuje wokół dużych aglomeracji miejskich oraz terenów uprzemysłowionych, tj.: Górnośląski Okręg Przemysłowy z Krakowem, Rybnicki Okręg Węglowy, Zatoka Gdańska oraz Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Do najbardziej zagrożonych aglomeracji należą miasta GOP-u, Warszawa, Kraków, Konin, Wrocław, Łódź oraz Poznań.

Do najbardziej szkodzących środowisku przedsiębiorstw zaliczamy elektrownie, huty, zakłady przemysłu chemicznego oraz cementownie, tj.: Elektrownia BEŁCHATÓW, zakłady chemiczne w Oświęcimiu oraz huta w Krakowie. Dodatkowo duży wpływ na zanieczyszczenia powietrza mają gospodarstwa domowe, rolnictwo, kotłownie przy budynkach wielorodzinnych, samochody oraz samoloty.

Przejdź do góry strony