Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wicko.


Uchwała nr LIV/124/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 roku
- w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XLI/124/2022 Rady Gminy Wicko z dnia 6 grudnia 2022 roku
-w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wicko

Uchwała nr XXIX/120/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021 roku
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XIV/121/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 30 grudnia 2019 roku
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXVI/11/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 lutego 2018 roku
– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/127/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 14 listopada 2017 roku – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIII/128/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 14 listopada 2017 roku
– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko.

Uchwała Nr XXXIII/127/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 14 listopada 2017 roku
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2016 roku
– w sprawie zmiany uchwały nr  XVIII/79/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku – w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/90/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2016 roku
– w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku
– o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/81/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku
– w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku
– w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 r.
– w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uchwała Nr XX/92/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2016 r.
– w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/81/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 roku – w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 24 listopada 2015 roku
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVII/92/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2012 roku
– w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przejdź do góry strony