Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Rezerwaty przyrody

Ścisły rezerwat faustyczny lęgów ptasich „Żarnowskie Łęgi” – ptasi rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, nad południowym brzegiem jeziora Łebsko, o powierzchni 522 ha. Rezerwat obejmuje miejsca lęgowe i żerowania różnych gatunków kaczek, mew i ptaków drapieżnych.

Rezerwat przyrody „Górkowski Las” – leśno – torfowiskowy rezerwat przyrody na obszarze  pradoliny Łeby, o powierzchni 99,36 ha. Ochronie rezerwatu podlega głównie bór bagienny i zespół leśnych torfowisk. Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. bagno zwyczajne, konwalia majowa, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, paprotka zwyczajna, śmiałek pogięty, borówka czarna i kalina koralowa). Obszar chroniony w ramach sieci Natura 2000.

Park Florystyczno – Krajobrazowy „Mierzeja Sarbska” – Typ ostoi E. Obszar obejmuje wąską mierzeję między Bałtykiem a kryptodepresyjnym Jez. Sarbsko, ponadto położoną na wschód od niego równinę błot przymorskich oraz samo jezioro, które jest jednym z 11 występujących w Polsce jezior przybrzeżnych. Ostoja stanowi unikatowy kompleks wydm wałowych i parabolicznych (w części ruchomych) oraz zróżnicowanych wilgotnościowo, porastających je borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe są wypełnione torfem. Często wykształcają się w nich mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzoścowe, zbiorowiska mające w Polsce zanikające, nieliczne stanowiska. Dużą część obszaru pokrywają zbiorowiska leśne. Oprócz borów bażynowych (ok. 75% powierzchni ostoi) występują tu olsy i brzeziny bagienne. Obszar w większości na terenie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (15 238,6 ha; 1994); obejmuje rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska (546,63 ha; 1976).

Rezerwat Florystyczny „Nowe Wicko” o pow. 24,49 ha na zarośniętym jeziorze, w odległości 1 km na zachód od miejscowości Wicko, uznany w 1984r. Głównym elementem rezerwatu jest reliktowy gatunek atlantycki – wysokownica europejska, osiągający tu południowo – wschodnią granicę swego naturalnego występowania. Wyróżniono tu także roślinne zespoły: trzcinowy i wierzbowy. Rezerwat posiada duże znaczenie dydaktyczne poprzez możliwość obserwowania sukcesji roślin na zarośniętym jeziorze. Ponadto jest ostoją zwierzyny.

Najważniejsze Pomniki przyrody:

  • Głaz narzutowy “Olbrzym” – długość 3,50m wysokość 2,50m szerokość 3m, położony sto metrów od szosy Roszczyce – Bargędzino. Trzysta metrów na południe od wsi Bargędzino.
  • Cis pospolity powołany decyzją z dnia 30.12.1970 r. Znajduje się na terenie boiska Zespołu Szkół w Wicku.
  • Dąb Szypułkowy powołany decyzją z dnia 31.12.1970 r. Znajduje się w miejscowości Charbrowski Bór.
Grafika 1: Rezerwaty przyrody
Grafika 2: Rezerwaty przyrody

Przejdź do góry strony