Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Edycja 2017

Konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”

W związku z planowanym przystąpieniem przez Urząd Gminy w Wicku do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Wicko.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy chcą w roku 2017 usunąć odpady z azbestu mogą  zgłaszać  się do Urzędu Gminy w Wicku z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2017. Dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych ani zakończonych.

Zasady dofinansowania zadań:

  1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
  2. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT.
  3. Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych.
  4. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
  • nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu, ( 1m2 odpadu azbestu = 13,5kg).
  • nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w  Wicku, pok. nr 3, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2017 r. Formularz wniosku dostępny jest w tutejszym Urzędzie, oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 07.04.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-0

Plik do pobrania:

Przejdź do góry strony