Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

„Forget-me-not” – „Niezapominajka”

Gmina Wicko otrzymała unijne dotacje na międzynarodowy projekt z Programu Młodzież w działaniu. Akcja 1.1. Tytuł projektu „ Od poznania historii II wojny światowej do wspólnego pokojowego działania w zjednoczonej Europie” o akronimie: „Forget-me-not” („Niezapominajka”).

Projekt został zarejestrowany pod numerem PL-11-308-2011-R5 a kwota przyznanych środków finansowych wynosi 13 557,15 EUR.

Projekt „Od poznania historii II wojny światowej do wspólnego, pokojowego działania w Zjednoczonej Europie” jest drugim etapem 4 stopniowego projektu „From WW1 to WW2 to Europe – Od poznania historii wojennej do wspólnego pokojowego działania w UE”.

Realizacja projektu 2012-03-03 do 2012-06-30, czas działań 2012-04-21 do 2012-04-30. Projekt opiera się na 2-stronnym partnerstwie młodzieży z Polski i Belgii. Pierwszy etap rozpoczął się w marcu 2012 w Belgii, dotyczył poznania historii I wojny światowej, etap drugi to historia II wojny światowej, gdzie Organizacją Goszczącą była strona polska – Gmina Wicko a Organizacją Wysyłającą belgijska Koninklijk Technisch Atheneum KTA z Gminy Diksmuide z zachodniej Flandrii.

Etap trzeci projektu to planowane działania w Belgii przybliżające Parlament Europejski i belgijki system demokracji, etap czwarty to sportowo-taneczne warsztaty w Polsce.

Podczas realizacji projektu „Forget-me-not” – mówi Koordynator Projektu Elżbieta Godderis, młodzież poznała historię II wojny na warsztatach historycznych, zwiedziła Westerplatte, obóz koncentracyjny w Sztutowie i oddała hołd ofiarom wojny przy Poczcie Gdańskiej, przeszła „Drogą śmierci” od Krępy Kaszubskiej do Gęsi. Projekt umożliwił zaprezentowania kultury i historii na wieczorach narodowych, pozwolił odnaleźć wspólne wartości dla młodzieży Polski i Belgii pomimo różnic kulturowych, przeciwdziałając ksenofobii, dał szansę młodzieży na aktywne wykorzystanie indywidualnej wiedzy, prezentację rezultatów w obecności społeczności Gminy Wicko, podsumowującej dwie pierwsze części dużego projektu, Gali Projektu, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 w GOKiS w Wicku. Projekt będzie wzorem współpracy młodzieży z wykorzystaniem funduszy unijnych dając możliwość międzykulturowego uczenia się mówi Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, dodając, że to dopiero początek naszej międzynarodowej współpracy z Belgami.

Działania projektu przyczyniąją się do promocji nie tylko Programu „Młodzież w działaniu” ale przede wszystkim Gminy Wicko, naszego regionu jak również polskiej historii i kultury a odśpiewany z gorącym sercem hymn projektu „Heal the word” Michael’a Jackson’a niesie tak ważne przesłanie: Nigdy więcej wojny.

Młodzież belgijska i polska w wielu wypowiedziach przekazała, że uczestnictwo w tym projekcie było jednym z piękniejszych przeżyć dostarczając wielu wzruszeń, łamiąc wiele barier i stereotypów. Wszyscy mamy nadzieję, że kontynuacja wkrótce…

Przejdź do góry strony