Urząd Gminy w Wicku

ul. Słupska 9
84-352 Wicko
Telefony: 598 611 182, 598 611 183
FAX: 598 611 101

POCZTA ELEKTRONICZNA

sekretariat: ug@wicko.pl

KONTA BANKOWE

Konto bankowe podstawowe:
Bank Rumia Spółdzielczy 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Konto bankowe do wpłat (wyłącznie) należności za odbiór odpadów komunalnych :
Bank Rumia Spółdzielczy 70 9324 0008 0000 3971 2000 0490

NIP i REGON

NIP: 841-160-98-18
REGON: 000545082