Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Wicku uruchomiony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zakres działania punktu:

  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie
  • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
  • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny otwarty jest w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku. Informacje uzyskać można równieź pod numerem 598 611-182.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie, aktualizowane na bieżąco informacje, dostępne są na stronie  WFOŚiGW w Gdańsku: wfos.gdansk.pl oraz stronie programu  czystepowietrze.gov.pl

Materiały:

- broszura programu Czyste Powietrze

 

2022 rok (stan na 31.12.2022 r).

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 116 wniosków,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 53 przedsięwzięć,

Kwota wypłaconych dotacji - 763 265,83 zł.

 

2023 rok (stan na 31.03.2023 r).

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 128 wniosków,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 61 przedsięwzięć,

Kwota wypłaconych dotacji - 849 174,64 zł.

 

2023 rok (stan na 30.06.2023 r).

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 131 wniosków,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 77 przedsięwzięć,

Kwota wypłaconych dotacji - 1 151 298,62 zł.

 

2023 rok (stan na 30.09.2023 r).

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 131 wniosków,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 77 przedsięwzięć,

Kwota wypłaconych dotacji - 1 151 298,62 zł.

Grafika 1: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Przejdź do góry strony