Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Wicku ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Data: 05-09-2023

Ekopracownia zostanie zlokalizowana w klasie w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Miejsce to zostało wybrane ze względu na silne powiązania odnawialnych źródeł energii z miejscowością: Wicko. To właśnie z tej klasy rozciąga się widok na farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną, a także na pierwszą biogazownię rolniczą na terenie Powiatu Lęborskiego. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, w tym o odnawialnych źródłach energii, który jest ważnym elementem w kształtowaniu postaw i rozwijaniu świadomości młodych ludzi. W ramach projektu powstanie ekopracownia, która będzie promowała zasady zrównoważonego rozwoju poprzez polepszenie dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska. Dodatkowo zostaną zrealizowane następujące cele: zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, przyzwyczajanie do oszczędności bogactw naturalnych, rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, wpajanie silnego związku ze środowiskiem. Realizacja zadania stworzy warunki w szkole, umożliwiających i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Cele te są możliwe do osiągnięcia przy realizacji wszystkich przedsięwzięć (utworzenie ekopracownii oraz realizacji programu edukacyjnego).

Nazwa zadania: „Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Wicku”

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 85.500,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja do kwoty 75.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Wicku" ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Wkład własny: 10.500,00 zł

Przejdź do góry strony