Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Edycja 2022

Usuwanie azbestu – edycja 2022

W celu wsparcia działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych gmina Wicko przystąpiła do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Aby rozpropagować konkurs wśród mieszkańców i podnieść świadomość z zagrożeń jakie niesie ze sobą azbest utworzono podstronę internetową ,,ABC o azbeście” oraz ,,Azbestowe archiwum”. Informacje tam zawarte przedstawiają w jaki sposób azbest szkodzi naszemu zdrowiu. Mieszkańcy dowiadują się również jakie są główne źródła na działanie tego minerału, jak przestrzegać się przed nim oraz w jaki sposób powinno się postępować np. podczas demontażu. Opisano również zrealizowane już działania eliminujące ilość tego tworzywa z terenu naszej gminy.

W roku 2022 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Wicko zrealizowano jedno przedsięwzięcie. Zadanie obejmowało przygotowanie do transportu  wraz z przekazaniem odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Łącznie utylizacji zostało poddanych 13,5 Mg eternitu. Z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 5373,90 zł (koszt kwalifikowany: 7 677,00 zł).

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony https://wfos.gdansk.pl/czym-jest-azbest/ w ramach edukacji azbestowej.

Przejdź do góry strony