Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konkurs ,,Czyste Powietrze Gminy Wicko” 2016

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Główną przyczyną przystąpienia do konkursu jest chęć ochrony środowiska przed  zanieczyszczeniami z uwagi na fakt, iż potencjał gminy Wicko opiera się na uzupełniających wzajemnie walorach środowiska przyrodniczego oraz kulturowego. Tereny te są podstawą rozwoju turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. Dlatego tak ważnym dla nas celem jest podjęcie działań, które pozwolą na ochronę tak cennych terenów.

W chwili obecnej najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii, z zakładów produkcyjnych oraz obiektów komunalnych. Najbardziej narażone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego, są obszary charakteryzujące się m. in. zwartą zabudową oraz wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego. W naszej gminie są to takie miejscowości jak Wicko, Charbrowo i Nowęcin.

W związku z tym gmina Wicko powinna podejmować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza poprzez rozwijanie ekologicznych źródeł energii. W wyniku realizacji zadania planuje się, że  zużycie energii spadnie o ok. 560 GJ/rok. W związku z tym płynące do nas korzyści zdrowotne przyczynia się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Za obserwowano na obszarach, gdzie ograniczono emisje gazów cieplarnianych zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego oraz poprawę kondycji i samopoczucia.  Dodatkowo także środowisko odczuje korzyści płynące z realizacji zadania, tj.: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz spowolnienie zmian klimatu. Mieszkańcy budynków, gdzie zostanie wymieniony piec będą ponosić mniejsze koszty ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii, oraz osiągną większy komfort użytkowania budynku.

Wskazane działania mają duży wpływ na poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Pobudzają do aktywnego działania w zakresie dbania o otaczające środowisko. Nakłaniają do zmiany złych nawyków np. palenia odpadów w piecach. Ukazują pozytywne i negatywne zachowania i postawy , które mają wpływ na ochronę powietrza.

W ramach dofinansowania do Urzędu Gminy w Wicku wpłynęło 7 wniosków. Sześć z nich dotyczy wymiany pieca opalanego węglem na kocioł ogrzewany pelletem oraz jeden wniosek  dotyczący wymiany kotła ogrzewanego węglem, na ogrzewanie gazowe. Dodatkowo modernizacji ulegną techniczne oprzyrządowania oraz instalacje na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Realizacja wskazanych wniosków spowoduje redukcję substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery.     Całkowity koszt kwalifikowany zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 107 000,00 złotych, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 25 600,00 złotych co stanowi 23,99 % kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo uczestnicy konkursu otrzymują dofinansowanie z budżetu Gminy Wicko w wysokości 5 350,00 złotych, co stanowi 5% kosztów kwalifikowanych.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

W ramach dofinansowania zrealizowano siedem zadań, z których sześć z nich dotyczy wymiany pieca opalanego węglem na kocioł ogrzewany pelletem oraz jedno zadanie dotyczące wymiany kotła ogrzewanego węglem, na ogrzewanie gazowe. Dodatkowo modernizacji uległy techniczne oprzyrządowania oraz instalacje na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Piece ogrzewane pelletem zostały zainstalowane w dwóch nieruchomościach w Wicku przy ul. Piaskowej 6 i 7 oraz w czterech nieruchomościach w miejscowości Charbrowo przy ul. Sosnowej 23, ul. Zacisznej 3 oraz przy ul. Dębowej 18 i 5. Natomiast piec ogrzewany gazem został zamontowany przy ul. Łebskiej 24 w Nowęcinie. Realizacja wskazanych zadań spowodowała redukcję substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery. Całkowity koszt kwalifikowany zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 107 000,00 złotych, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 25 332,00 złotych co stanowi 23,67 %. Dodatkowo uczestnicy konkursu otrzymali dofinansowanie z budżetu Gminy Wicko w wysokości 5 250,00 złotych, co stanowi 5% kosztów kwalifikowanych.

Przejdź do góry strony