Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Opłata miejscowa

Wprowadza się opłatę miejscową w wysokości 2,50 zł w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia, w pozostałym okresie 1,30 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach:Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, Sarbsk, Szczenurze. Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego lub u inkasenta.

Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać na rachunek lub w Kasie Urzędu Gminy w Wicku w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Przejdź do góry strony