Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2021

                                                                           

 Umowa dotacji


 nr WFOŚ/D/III-67.S/7173/2021/AZBEST -2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko - edycja 2021


 
Gmina Wicko dnia 11 października 2021 r. podpisała umowę  z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2021


Koszt kwalifikowany   - 600,00 zł
Kwota dotacji – 240,00 zł


W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko– edycja 2021” zakres prac obejmował: – transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z 1 nieruchomości
Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Unieszkodliwiono 2 Mg wyrobów zawierających azbest. Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Przejdź do góry strony