Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Szczenurzy ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Data: 05-09-2023

Ekopracownia zostanie zlokalizowana w klasie w Szkole Podstawowej Szczenurzy.

Nazwa zadania: „Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Szcenurzy”

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 56.000,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja do kwoty 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Szczenurzy" ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Wkład własny: 6.000,00 zł

Przejdź do góry strony