Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Elektrownia jądrowa na Pomorzu

Przygotowanie, wybudowanie, a potem funkcjonowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu nie tylko wpłynie korzystnie na rozwój regionu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pomorza oraz kraju. Rozwój programu energetyki jądrowej jest też jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski.

Realizująca ten projekt spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiada m.in. za:

  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.
  • Wsparcie administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji celów Programu polskiej energetyki jądrowej
  • Budowanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej.

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa, a nadzór nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się pod niniejszym odnośnikiem z materiałami i informacjami dotyczącymi projektu budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem realizowanym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.

Więcej informacji o Programie: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych/dokumenty-do-pobrania

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, czyli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utworzył na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą procedurze środowiskowej. Można na niej znaleźć m.in. informacje o przebiegu postępowania, a także zapoznać się z raportem środowiskowym.

Zakładka dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce-informacje-o-postepowaniu-ws-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach

Informacje o drodze krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utworzyła stronę internetową poświęconą budowie drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Znajdują się tam m.in. informacje o wariantach przebiegu planowanej trasy oraz mapy planowanych inwestycji.

Stronę można znaleźć pod adresem: https://lubiatowo-s6.pl/

Więcej informacji:

 

Przejdź do góry strony