Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko – edycja 2019

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulaminu konkursu ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019) w dniu 05.11.2019 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-67.S/3907/2019/Azbest-2019 pomiędzy Gmina wicko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko – edycja 2019.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z budynków z terenu Gminy Wicko o wadze: 2,24 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z posesji na łączną ilość 5,54 Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem:

  • Dotacja z NFOŚiGW wyniosła 601,00 zł
  • Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 601,40 zł
  • Dotacja ze środków Gminy Wicko wyniosła 1803,60 zł

Przejdź do góry strony