Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza

W celu ochrony powietrza społeczeństwo powinno redukować rozmiary już zaistniałej emisji zanieczyszczeń powietrza i racjonalnie stosować i modyfikować technologie produkcji, które wytwarzają szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia.

W ramach przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza podejmuje się działania, tj.:

 1. instalowanie wydajnych filtrów kominowych, zatrzymują one znaczną część zanieczyszczeń;
 2. modyfikacja istniejących technologi i zwiększenie hermetyzacji produkcji, w przypadku ogrzewania domów korzystna jest zmiana paliwa na mniej emisyjne oraz ocieplenie budynków;
 3. wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych, w przypadku, gdy szkodliwe substancje stosowane w przemyśle są zastępowane przez inne bezpieczniejsze;
 4. budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych, zieleń zatrzymuje pewna ilość zanieczyszczeń gazowych, głównie pyłów;
 5. inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących, przekłada się to na stosowanie w samochodach lepszych katalizatorów, modyfikowanie paliwa bezołowiowe, promowanie transportu rowerowego oraz wodnego;
 6. promowanie oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, paneli słonecznych, elektrowni wodnych oraz pływowych jak też turbin wiatrowych;
 7. tworzenie stref  dla pieszych w centrach miast i osiedli;
 8. eliminowanie ciężkiego transportu w miastach poprzez budowę obwodnic;
 9. korzystanie z miejskiej komunikacji oraz roweru.

Mieszkańcy Gminy Wicko mogą już dziś ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza poprzez:

 • nie spalanie śmieci w piecu,
 • nie przegrzewanie domu, obniżenie temperatury o 1 °C może obniżyć rachunek za energię o 7%,
 • wymianę żarówek na energooszczędne,
 • niepozostawianie telewizora i innych urządzeń w trybie czuwania,
 • niepozostawianie ładowarki do telefonu komórkowego w gniazdku po skończeniu ładowania,
 • kupując urządzenia RTV i AGD należy wybrać te z jak największą efektywnością energetyczną,
 • pokonanie niewielkich odległości rowerem lub piechotą,
 • niestosowanie areozoli z freonem.

Przejdź do góry strony