Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w Wicku ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, za pomocą poczty tradycyjnej, mailowo:  ug@wicko.pl lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą: /UGWicko/SkrytkaESP .

 

Przejdź do góry strony