Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Program "Ciepłe Mieszkanie" - drugi nabór.

Logotyp

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Wicko do drugiego naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy mieszkańców o złożenie wstępnej deklaracji.  

Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od wstępnej deklaracji złożonej przez mieszkańców. Zebrane deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Termin i miejsce składania deklaracji: Deklaracje można składać od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia 30.11.2023 r. w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Wicku lub mailowo na adres ug@wicko.pl

Poniżej informacje o programie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

załącznik:

Deklaracja wstępna - ankieta

Mieszkaniec zainteresowany uczestnictwem w programie ma możliwość złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa.

Deklaracje wstępne-Ciepłe Mieszkanie do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Dla kogo?

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe, najem lokalu komunalnego) oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także wyłącznie dla wspólnot mieszkaniowych: ocieplenie przegród budowlanych oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są:

 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie,
 • wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych,
  w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

 1. dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
  • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 2. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

Ulotka graficzna

 

Cyste powietrze - ulotka graficzna

 

Przejdź do góry strony