Aktualności

2023-08-07

Uwaga! Zmiana organizacji ruch w miejscowości Wicko.

Urząd Gminy w Wicku, informuje iż w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wprowadzono zmianę organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Morskiej i Radosnej w Wicku.

2023-08-07

Półkolonie AZS w Maszewku

W dniach 31.07.-04.08.2023 r. w Szkole Podstawowej w Maszewku odbyły się półkolonie sportowe AZS.

2023-08-01

Zawody Sportowo- Pożarnicze w Gniewinie

W dniu 29.07.2023 r. Kobieca Drużyna OSP Wicko reprezentowała Powiat Lęborski na Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Gniewinie.
2023-07-27

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z konkursem i atrakcyjnymi nagrodami dla sołtysów i organizacji społecznych!

Bursztynowy Pasaż w ramach Konkursu „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK” nagrodzi 14 aktywności zrealizowanych w latach 2020 – 2022, najbardziej wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages). Konkurs skierowany jest do sołtysów i organizacji społecznych (np. stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) działających na obszarze gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba.

2023-07-27

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

2023-07-15

Obóz Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych w Wambierzycach

W lipcu br. odbył się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Łebieniec i OSP Wicko w Wambierzycach.