Aktualności

2021-01-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/158/2020 z dnia 29.12.2020  w celu rozpatrywania i opiniowania złożonych ofert odbyło się w dniu 07.01.2021 r. w...

2021-01-05

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują...
2020-12-30

Godziny otwarcia punktu kasowego w dniu 31.12.2020

Uwaga ! W dniu jutrzejszym, 31 grudnia 2020 r. punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Wicku będzie otwarty od 7:30 do 10:00.
2020-12-24

Wójt Gminy Wicko przyjął od harcerzy z Hufca ZHP Lębork Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemski Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi przyjął od harcerzy Wójt Gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz. Mimo panującej pandemii, i tym razem Światło z Groty Narodzenia Pańskiego obiegło cały świat. W tym roku światłu pokoju towarzyszy hasło Światło służby. Światło służby w wielowymiarowym znaczeniu, jako światło służby Bogu i Polsce,...

2020-12-23

Gmina Wicko – Biuletyn Informacyjny z grudnia 2020 roku

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym numerem czasopisma “Gmina Wicko – Biuletyn Informacyjny , którego treści zamieszczamy poniżej do pobrania. Gmina Wicko – Biuletyn Informacyjny z grudnia 2020 roku (PDF 11 MB)

2020-12-22

Otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu

W dniu wczorajszym, 21 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu. Po długim oczekiwaniu nadszedł dzień, w którym Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, oficjalnie wręczył strażakom ochotnikom klucze do pomieszczeń. W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Wójta Agnieszka Wolańska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży...

2020-12-21

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 19 listopada 2020 roku, dzień 24 grudnia br. ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.
2020-12-08

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/97/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
2020-12-03

OSP w Wicku otrzymało dotację na zakup ubrań specjalnych w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs wniosków FLOREK – wsparcie dla OSP na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki za kwotę 12 500,00...

2020-11-25

Usługa „Mobilny Urzędnik” w Gminie Wicko

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Wicku do projektu pt.: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach, w dniu 24 listopada br. Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz zarządzeniem nr 19/2020 wprowadził usługę Mobilnego Urzędnika określając jednocześnie regulamin realizacji ww usługi umożliwiającej...