Aktualności

2023-05-22

Zapraszanie na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 24.05.2023 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie, ul. Reja 9.

2023-05-19

Możliwości uczestnictwa w webinariach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli organizowanych przez UKNF.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR:.

2023-05-15

Przyjdź zapytaj o Fundusze Europejskie!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się 24 maja 2023 r. w godz. 10:00-13:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 w sali nr 9.

2023-05-12

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Uchwalona przez Sejm na podstawie rządowego projektu ustawa z dnia 14 kwietnia 2023r, o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300zł miesięcznie, osobom które pełniły przez co najmniej 8 lat funkcję sołtysa.

2023-05-11

W dniach od 24 do 30 maja na terenie Gminy Wicko będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Wójt Gminy Wicko informuje, że w dniach 24 – 30 maja 2023 r. firma wywozowa ELWOZ ECO przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wicko.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE — to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane.