Aktualności

2022-06-11

Pomoc za zniszczone uprawy w 2021r.

Szanowni Rolnicy! Spieszymy z informacją, iż w dniach od 16 do 30 czerwca 2022r. można składać wnioski o pomoc za zniszczone uprawy w 2021r. spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (np. susza). Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lęborku.

2022-06-03

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2021

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559 ) Wójt Gminy Wicko do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko raportu o stanie gminy.

2022-04-29

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki

Od godz. 00:00 dnia 30.04.2022 do godz. 07:00 dnia 30.04.2022 na terenie Województwa Pomorskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do

-4°C.