Aktualności

2023-03-17

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje Program Regionalny „Praca dla Pomorzan”.

Celem Programu w powiecie lęborskim jest wspieranie aktywizacji zawodowej 30 osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

2023-03-17

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje Program Specjalny "DZISIAJ W DOMU - JUTRO W PRACY".

Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 10 osób długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób bez kwalifikacji zawodowych, mieszkańców powiatu lęborskiego – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku.

2023-03-16

Koleją do elektrowni jądrowej: nowe możliwości podróży pociągiem na Pomorzu i sprawny przewóz towarów.

Będzie sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej oraz lepszy dostęp do kolei w województwie pomorskim. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i  budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, budowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Inwestycja zostanie zrealizowana jako zadanie towarzyszące budowie elektrowni.

2023-03-03

Kampania edukacyjna pn. „STOP blokowaniu sygnału”

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn. „STOP blokowaniu sygnału”. Celem kampanii jest uświadomienie obywateli o negatywnych skutkach używania nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powszechny dostęp do łączności.