Aktualności

2024-06-24

12 lipca 2024 roku mija termin składania wniosków na dowóz niepełnosprawnych dzieci i uczniów.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Wicko a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

2024-06-24

Przerwa w dostawie wody.

Jutro tj. 25 czerwca we Wrześciu i Wrześcienku od 10:00 do 15:00 będzie brak wody z powodu prac technicznych.

2024-06-04

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2023.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2024 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko raportu o stanie gminy.