Aktualności

2021-06-18

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W dniu 15 czerwca 2021 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 2239 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

2021-06-07

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2020

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku. poz. 713 ) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2021 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy.

2021-05-27

Webinarium: „Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na lata 2021-2027”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych...

2021-05-17

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W dniu 13 maja 2021 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 1749 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

2021-05-13

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Gminy w Wicku

Na podstawie zgody udzielonej przez Ministra Cyfryzacji w dniu 21 kwietnia 2021 roku oraz Zarządzenia nr WG/43/2021 Wójta Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Wicku został utworzony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Czynności potwierdzenia  profilu zaufanego można dokonać w pom. nr 2 Urzędu Gminy w godzinach urzędowania. Profil zaufany jest podpisem...

2021-05-12

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje...
2021-05-10

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2021 W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w ramach...

2021-05-10

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W dniu 05 maja 2021 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 1672 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

2021-04-29

Restrykcje wobec osób naruszających zakazy i nakazy zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu lęborskiego ptasiej grypy i opublikowaniu w dzienniku urzędowym rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku nr 1/2021 oraz 2/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem Wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy...

2021-04-28

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LĘBORKU z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem Wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasta Lębork, Gminie Wicko Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit....