Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2023.

Data: 04-06-2024

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2024 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wicko w roku 2023 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wicko.

Sesja, na której Rada Gminy Wicko  będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień 25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 14:00 na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wicko pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2024  roku (poniedziałek) do godz.15.00 w Urzędzie Gminy w Wicku (pokój Nr 10).

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wicko za 2023 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Wicko.

Raport o stanie gminy i przykładowa karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie BIP Gminy Wicko.

Przejdź do góry strony