Aktualności

2023-09-21

Terminy polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 33 na rok gospodarczy 2023/2024

Informujemy, iż zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, Zarząd Koła Łowieckiego nr 4 Głuszec Wejherowo podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 33 na rok gospodarczy 2023/2024.

2023-09-14

Polowanie dewizowe planowane w dniach 17-23 września 2023 r.

Informujmy, iż w dniach 17-23.09.2023 r. odbędzie się polowanie dewizowe na jelenie byki,  łanie, dziki i drapieżniki - obw nr 21.- zorganizowane przez Zarząd Koła Łowieckiego „Nowy Bór” w Łebie.

2023-09-05

Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Wicku ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Ekopracownia zostanie zlokalizowana w klasie w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Miejsce to zostało wybrane ze względu na silne powiązania odnawialnych źródeł energii z miejscowością: Wicko. To właśnie z tej klasy rozciąga się widok na farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną, a także na pierwszą biogazownię rolniczą na terenie Powiatu Lęborskiego.