Aktualności

2023-06-06

Prosimy o prawidłową segregację odpadów biodegradowalnych.

Wójt Gminy Wicko przypomina mieszkańcom o prawidłowej segregacji odpadów biodegradowalnych.

2023-06-05

Spotkanie Informacyjne w Słupsku „Przedsiębiorczość bez barier – czyli jak założyć i rozwijać własną firmę”.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu dla osób z niepełnosprawnością, które planują założyć własną firmę lub które już prowadzą działalność gospodarczą, ale potrzebują wsparcia na jej rozwój. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

2023-06-02

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2022.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz.40 ) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2023 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wicko w roku 2022 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wicko.

2023-05-26

Zaproszenie na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 30.05.2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2. 

2023-05-26

Dopłaty do zboża dla rolników (Aktualizacja).

Jeśli chcecie Państwo otrzymać dopłatę, to musicie Państwo sprzedać swoje zboże w skupie lub u rolnika – hodowcy do 30 czerwca bieżącego roku, uzyskać fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże i złożyć wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 1 czerwca do 14 lipca bieżącego roku.

2023-05-22

Zapraszanie na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 24.05.2023 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie, ul. Reja 9.