Aktualności

2024-01-04

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2024 roku należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023  oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2023 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

2023-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r. na terenie Gminy Wicko

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r. na terenie Gminy Wicko dla zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe.