Aktualności

2023-01-03

Resort finansów ostrzega przed próbą kradzieży danych, m.in. haseł do bankowości internetowej.

Chodzi o oszustów, którzy podszywając się pod MF obiecują przyznaje jednorazowego świadczenia bezrobotnym i pracującym obywatelom RP, ze względu na wysoki poziom migracji obywateli Ukrainy.

2022-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 r. - I kwartał

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 r. na terenie Gminy Wicko - I kwartał 2023 r. Zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe

2022-12-12

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

Od godz. 10:00 dnia 12.12.2022 do godz. 08:00 dnia 13.12.2022 Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północy i z północnego zachodu.

2022-11-28

„Dostępne Mieszkanie” - program skierowany do osób z niepełnosprawnościami.

W ramach programu mieszkańcy naszego powiatu – osoby przede wszystkim ze znacznym stopniem niepełnosprawności - z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka będą mogły otrzymać dofinansowanie.

2022-11-23

Nowe wyposażenie dla OSP Łebieniec.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łebieńcu zakończyła realizację zakupów związanych z dofinansowaniem w ramach projektu "FLOREK- wsparcie dla OSP". W ramach projektu zostały zakupione buty specjalne strażackie skórzane - szt. 9 oraz 2 ubrania specjalne.

2022-11-16

GOKiS w Wicku ma nowy sprzęt.

Trwa realizacja projektu pt. „Rozwój infrastruktury kultury poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wicku”, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.
Celem operacji jest: „poszerzenie i rozwój infrastruktury kultury dzięki zakupowi wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku”.