Aktualności

2023-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r. na terenie Gminy Wicko

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r. na terenie Gminy Wicko dla zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe.

2023-11-30

OSP Wicko realizowało projekt pn. "30 na 2 - pierwsza pomoc bez tajemnic z OSP Wicko"

OSP Wicko realizowało projekt pn. "30 na 2 - pierwsza pomoc bez tajemnic z OSP Wicko" dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Ochotnicy Naszej Gminy” – edycja II.
Głównym celem realizacji projektu było niwelowanie strachu przed niesieniem pomocy. Uczestnicy pokazów organizowanych przez jednostkę nabyli wiedzę jak zachowywać się w razie zagrożenia, wypadku lub niebezpiecznej sytuacji, jakie czynności wykonywać, kogo powiadomić, jak wykonywać prawidłową resuscytację według zasady 30 na 2.

2023-11-23

Przerwy w dostawie wody w miejscowości Wicko, Poraj, Górka, Charbrowo, Krakulice, Podroże

Urząd Gminy w Wicku informuję, że w dniu 24.11.2023 r., w godzinach 8:00 – 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana pracami naprawczymi sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

2023-10-27

Do dnia 30 września 2023 w ramach programu "Czyste Powietrze" zrealizowano 77 przedsięwzięć z terenu naszej Gminy.

W ramach programu "Czyste Powietrze" do 30 września 2023 złożono 131 wniosków z terenu Gminy Wicko, z czego zrealizowano 77 przedsięwzięć. Kwota wypłaconych dotacji wyniosła 1 151 298,62 złotych.