Aktualności

2021-08-30

IX Powiatowe Forum Senioralne

24 września 2021 roku o godzinie 13.00 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata (Budynek Kina) rozpocznie się IX Powiatowe Forum Senioralne.

2021-08-30

XXI Dożynki Powiatowe 12 września 2021 w Cewicach

Starosta Lęborski i Wójt Gminy Cewice zapraszają na XXI Dożynki Powiatowe, które odbędą się 12 września 2021 roku na stadionie "Leśnik" w Cewicach.

2021-08-27

Otwarcie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Szczenurze

Zakończyła się realizacja projektu pt. „Utworzenie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Szczenurze na terenie Gminy Wicko”, którego beneficjentem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.

2021-08-24

Spotkanie konsultacyjne: "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie biznesplanu"

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby " serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne:

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie biznesplanu",

które odbędzie się w GOKIS Wicko, 24.09.2021, godz. 11.00

2021-08-19

Informacja Gminnego Biura Spisowego dla mieszkańców Gminy Wicko

Uwaga: zmiana rachmistrza spisowego oraz bezpośredni kontakt rachmistrza w miejscu zamieszkania bądź w tworzonych punktach mobilnych.

2021-08-16

Wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2021-08-16

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

2021-07-29

Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej

Urząd Gminy Wicko informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.