Aktualności

2021-07-16

Informacja Gminnego Biura Spisowego dla mieszkańców Gminy Wicko

Uwaga: zmiana rachmistrza spisowego oraz bezpośredni kontakt rachmistrza w miejscu zamieszkania bądź w tworzonych punktach mobilnych.

2021-07-09

Dotacje dla rolnictwa – bezpłatny webinar

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz Poseł Kazimierz Smoliński Zapraszają Rolników 15 lipca 2021 r., godz. 11:00 na bezpłatny webinar informacyjny dotyczący Dotacji dla rolnictwa.

2021-07-07

Apelujemy o korzystanie tylko z kąpielisk strzeżonych.

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, a co za tym idzie  spędzaniem przez większość społeczeństwa czasu wolnego miedzy innymi w rejonie obszarów wodnych, zachodzi potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających nad woda i terenami przywodnymi. W związku z tym, nad dzikimi kąpieliskami zbiorników wodnych na terenie gminy Wicko zostały ustawione znaki zakaz,,Kąpiel zabroniona”.

2021-06-18

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W dniu 15 czerwca 2021 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 2239 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

2021-06-07

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2020

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku. poz. 713 ) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2021 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy.

2021-05-27

Webinarium: „Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na lata 2021-2027”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych...

2021-05-17

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W dniu 13 maja 2021 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 1749 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

2021-05-13

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Gminy w Wicku

Na podstawie zgody udzielonej przez Ministra Cyfryzacji w dniu 21 kwietnia 2021 roku oraz Zarządzenia nr WG/43/2021 Wójta Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Wicku został utworzony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Czynności potwierdzenia  profilu zaufanego można dokonać w pom. nr 2 Urzędu Gminy w godzinach urzędowania. Profil zaufany jest podpisem...