Aktualności

2023-04-26

Szkoła Podstawowa w Wicku ma szansę otrzymać dotację na utworzenie ekoPracowni.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, który został przygotowany w ramach konkursu z edukacji ekologicznej z PRWEE – ekoPracownia – zielone serce szkoły. Szkoła Podstawowa w Wicku ma szansę otrzymać dotację na utworzenie ekoPracowni na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

2023-04-25

Zapraszamy na zajęcia lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia są bezpłatne i będą odbywały się w poniedziałki na Stadionie w Charbrowie i w środy na Boisku Sportowym w Szczenurzy. Zajęcia mają na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz promowanie zdrowego stylu życia.

2023-04-24

Uwaga. Kończy się czas na rozliczenie PIT-u za 2022 rok

Od 15 lutego 2023 roku trwa akcja rozliczeń PIT za 2022 rok. W tym roku na złożenie zeznań podatkowych mamy czas do 2 maja 2023 r.
Do Urzędu Skarbowego w Lęborku wpłynęło już 17012 oczekiwanych zeznań podatkowych PIT-37 za 2022 r. 

2023-04-24

Zapraszamy do Urzędu Gminy Choczewona na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na pierwsze spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 15.00 w dniu 10.05.2023 roku w Urzędzie Gminy Choczewo. Będzie to pierwsze z 10 zaplanowanych spotkań, które mają na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

2023-04-20

W dniu 21 kwietnia nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Sportowej i sąsiednich w Nowęcinie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko z siedzibą w Nowęcinie ul. Łebska 49 uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 piątek od godziny 8.00 rozpocznie prace zmierzające do zasilenia w wodę kompleks działek w Nowęcinie .

2023-04-18

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marka Gruszki Sołtysa wsi Gęś.

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marka Gruszki Sołtysa wsi Gęś w kadencji 2015-2019 aktywnie angażującego  się w życie społeczne Gminy Wicko. Szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia i żalu rodzinie i bliskim składają Wójt Gminy Wicko , Radni Gminy Wicko, Sołtysi Gminy Wicko oraz  pracownicy Urzędu Gminy w Wicku i jednostek podległych.

2023-04-18

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

13 kwietnia 2023 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. To kolejny istotny krok na drodze do rozpoczęcia budowy obiektu.