Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.

Data: 07-05-2018

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 lipca 2018 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach w punktach konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 12.05.2018 w Szkole podstawowej w Maszewku w godzinach 16:00 – 19:00
  • 16.05.2018 w Szkole podstawowej w Maszewku w godzinach 15:00 – 18:00
  • 16.06.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku w godzinach 14:00 – 17:00

oraz warsztatach dla dorosłych w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 16 w Szkole podstawowej w Maszewku.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można także zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na mapie elektronicznej Gminy Wicko zamieszczonej pod poniższym odnośnikiem

Inkona konsultacji MPZP

która znajduje się na pasku narzędzi:

Informacja, gdzie jest ikona konsultacko MPZP

Z rozwijanej listy Przystąpienie wybieramy „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.”
Formularz MPZP

Kursorem można wskazać działkę, której dotyczy wniosek – działka zostanie oznaczona symbolem
Grafika: Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: ug@wicko.pl.
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul Słupska 9, 84-352 Wicko.

Kwestie merytoryczne planu można wyjaśnić z Panem Aleksandrem Judą – Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego – Urząd Gminy w Wicku pom. nr 7, tel. 598611182, 598611183, 598611149 wew. 135.

Kwestie organizacyjne spotkania: można wyjaśnić z Panią Monika Pawłowską – Stanowisko ds promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych – Urząd Gminy w Wicku pom. nr 4, tel. 598611182, 598611183, 598611149 wew. 125.

Załączniki do pobrania:
Grafika #0: Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.
Grafika #1: Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.
Grafika #2: Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.
Grafika #3: Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno.

Przejdź do góry strony