Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Dofinansowanie Polski Ład dla Gminy Wicko

I Inwestycja:
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Wicko. Docelowo oczyszczalnia będzie obsługiwać Wicko,Charbrowo, Podroże i Krakulice.

Na tą inwestycję Gmina Wicko otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu PolskiŁad.

II Inwestycja:
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Zdrzewno. Ta oczyszczalnia będzie obsługiwać Maszewko, Zdrzewnooraz Kopaniewo.

Dofinansowane w kwocie 5.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu PolskiŁad.

III Inwestycja:
 
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią przy ul. Kolonijnej, Bursztynowej, Akacjowej oraz Brzegowej w miejscowości Nowęcin.

Dofinansowanie 1.500.00,00zł.


Przedsięwzięcia to podniosą atrakcyjność inwestycyjną oraz turystyczną centralnego rejonu gminy.

 

 

Wizualizacja oczyszczalni ścieków.

Przejdź do góry strony