Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

RPO 2014-2020

                                                  

             Gmina Wicko w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki Superdzieciaki” –   Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych w

edukacji przedszkolnej przez min. 90% ze 168 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 87 dziewczynek i 81 chłopców, nabycie kompetencji zawodowych przez min. 90% z

15 nauczycielek (15K) w okresie 01.06.2021 do 31.10.2022.

 

Powstanie 40 nowych miejsc przedszkolnych w 1 istniejącym i 1 nowym OWP.

Dla 168 dzieci z 5 OWP zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci z kompetencji społecznych, z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (m.in. matematycznych, językowych, ICT, kreatywne myślenie, kompetencji przyrodniczych), a także zajęcia z wyrównywania deficytów (m.in. korekcyjno – komp., logopedyczne) oraz wyjazdy edukacyjne.

Dla nauczycieli zostaną zorganizowane szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaś dla rodziców zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe u dzieci.

 

W projekcie zrealizowane zostaną działania:

• Stworzenie nowych 40 miejsc wychowania przedszkolnego,

• Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc,

• Zajęcia dodatkowe dla dzieci z komp. klucz.,

• Zajęcia dodatkowe - wyrównanie deficytów,

• Wsparcie dla nauczycieli,

• Wsparcie dla rodziców.

 

Główne wskaźniki w projekcie to:

1. Liczba nauczycieli , którzy uzyskali

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 14 (ok.93% z 15)

2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej –168.

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -15.

 

                     

Grafika 1: RPO 2014-2020

Przejdź do góry strony