Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”

Operacja pn. "Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW 2014-2020 zgodne z umową o dofinansowanie nr 00142-65151-UM1100299/20.

Cel: Zrównoważony rozwój terytorialny Gminy Wicko poprzez zapewnienie możliwości dojazdu do budynku OSP w Wicku oraz skrócenie czasu dojazdu na akcję jednostki, dzięki przebudowie ul. Morskiej oraz ul. Rekreacyjnej w miejscowości Wicko

Wartość dofinansowania: 547.751,00 zł

                                                              

Grafika 1: Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”
Grafika 2: Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”
Grafika 3: Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”
Grafika 4: Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku”

Przejdź do góry strony