Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne w sprawie OZE i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Wicko

Data: 12-08-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Wicko
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Wicko zawiadamia, że w terminie od 19 sierpnia 2016r. do 25 sierpnia 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Wicko w zakresie OZE oraz ewentualnej realizacji projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Wicko”
Ankiety:

  1. udostępnione zostaną mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko i www.wicko.pl;
  2. wyłożone zostaną w Urzędzie Gminy Wicko, GOKiS Wicko, OPS w Wicku w dniach godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

Wypełnione ankiety , należy składać w terminie do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 14.00:

  1. poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku;
  2. poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: magdalena.stepien@wicko.pl;

Poniżej zamieszczamy do pobrania i wypełnienia ankietę.

Plakat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie energii odnawialnej.

Grafika #0: Konsultacje społeczne w sprawie OZE i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Wicko

Przejdź do góry strony