Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne tzw. uchwały antysmogowej poza miastami

Data: 14-07-2020
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwały antysmogowej poza miastami. Od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 roku można zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie tej uchwały:
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu
– ustnie do protokołu lub
– pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Przejdź do góry strony