Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Data: 03-11-2020

Wójt Gminy Wicko ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wicko konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.” na stronie internetowej oraz przyjmowane uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@wicko.pl, do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Wicko Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.

Przejdź do góry strony