Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Data: 08-10-2019

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 08 października 2019 r. do dnia 16 października 2019 r. na terenie Gminy Wicko konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” na stronie internetowej oraz przyjmowane uwag na piśmie w Urzędzie Gminy bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: monika.pawlowska@wicko.pl, do dnia 16 października 2019 r. do godz. 14:00.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. dostępny jest również w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Wicku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Wicko Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.

Pliki do pobrania:

  1. Program współpracy na 2020 r.
  2. Formularz konsultacyjny

Przejdź do góry strony