Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Data: 03-11-2016

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. na terenie Gminy Wicko konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.” na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko oraz przyjmowane uwag na piśmie w Urzędzie Gminy bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: adam.reszka@wicko.pl

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. dostępny jest również w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Wicku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Wicko Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.

Pliki do pobrania:

Przejdź do góry strony