Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

„ ŻYJMY ŁADNIEJ ” - XXIV edycja konkursu

Data: 21-05-2024

Urząd Gminy w Wicku zaprasza do udziału w XXIV edycji konkursu „ŻYJMY ŁADNIEJ”, którego głównym celem jest propagowanie estetyzacji wsi.

Konkurs organizowany jest w kategoriach „posesja rolnicza” i „posesja nierolnicza”.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w Urzędzie Gminy w Wicku, w terminie do 31 maja, podpisanej karty zgłoszenia (zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą brać w nim udziału osoby, które były uczestnikami konkursu w ostatnich trzech latach, tj. w latach 2021-2023).

Organizatorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gmina Wicko, Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lęborku
„ ŻYJMY ŁADNIEJ ” - XXIV edycja konkursu

Grafika 1: „ ŻYJMY ŁADNIEJ ” - XXIV edycja konkursu

Przejdź do góry strony