Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zaproszenie na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” do Sali Kinowo -Widowiskowej im. Tadeusza Drozdy, w Centrum Kultury w Gniewinie.

Data: 26-06-2023

logotypy

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 27.06.2023 roku w Sali Kinowo-Widowiskowej im. Tadeusza Drozdy, w Centrum Kultury w Gniewinie, ul. Sportowa 1. Będzie to kolejne z 10 zaplanowanych spotkań, które mają na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zapraszamy szczególnie osoby związane z sektorem rybackim: armatorów, hodowców i rybaków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców. Liczymy na pomysły, sugestie i propozycje dotyczące Państwa potrzeb jakie będą mogły być zrealizowanie w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony stan wdrażania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”, plan działania naszego stowarzyszenia w aplikowaniu o środki pomocowe w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz szacowany budżet i możliwości uzyskania dofinansowania w nowym okresie programowania.

 

Plakat

 

herby

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
ul Jachtowa 8, 84-360 Łeba
tel. +48 501 389 579
www.dorzeczeleby.eu
dyrektor@dorzeczeleby.eu
NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557

 

Przejdź do góry strony