Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Zapraszanie na konsultacje „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”

Data: 22-05-2023

logotypy

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 24.05.2023 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie, ul. Reja 9. Będzie to kolejne z 10 zaplanowanych spotkań, które mają na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zapraszamy szczególnie osoby związane z sektorem rybackim: armatorów, hodowców i rybaków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców. Liczymy na pomysły, sugestie i propozycje dotyczące Państwa potrzeb jakie będą mogły być zrealizowanie w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony stan wdrażania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”, plan działania naszego stowarzyszenia w aplikowaniu o środki pomocowe w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz szacowany budżet i możliwości uzyskania dofinansowania w nowym okresie programowania.

 

Plakat

 

herby

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
ul Jachtowa 8, 84-360 Łeba
tel. +48 501 389 579
www.dorzeczeleby.eu
dyrektor@dorzeczeleby.eu
NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557

 

Przejdź do góry strony