Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Wnioski o szacowanie strat suszowych

Data: 27-07-2023

W dniu 27 lipca 2023 r., Wojewoda Pomorski na wniosek Wójta Gminy Wicko,  powołał Gminną Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych  przez suszę na terenie gminy Wicko.

W związku z powyższym informujmy producentów rolnych z terenu gminy Wicko o możliwości wystąpienia z wnioskiem o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – suszą.

Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć:

  • kopię pierwszej strony wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonego w ARiMR);
  • oraz kopię XI części tego wniosku – oświadczenie o zadeklarowanych powierzchniach.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku.

Uwaga:

Ze względu na konieczność dokonania oszacowania szkód przez komisję przed terminem zbioru, ważne jest aby wnioski w sprawie szacowanie zostały złożone z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 – 10 dni przed planowanym zbiorem).

Ponadto Wójt Gminy Wicko informuje, iż niezależnie od oszacowania strat przez komisję, aby otrzymać ewentualne wsparcie w związku z wystąpieniem suszy, każdy rolnik będzie zobowiązany do złożenia wniosku o oszacowanie szkód drogą elektroniczną poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 3 SIERPNIA 2023 ROKU!!!

Wniosek

Grafika 1: Wnioski o szacowanie strat suszowych

Przejdź do góry strony