Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Stypendia dla uczniów i studentów

Data: 04-07-2023

Stypendia  naukowe  i za szczególne  osiągnięcia dla uczniów:

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę  na terenie Gminy Wicko bez względu  na miejsce zamieszkania .
  • stypendium przyznawane jest od IV klasy szkoły podstawowej .
  • uczniowie  muszą wykazać się co najmniej bardzo dobra oceną z zachowania i średnią ocen od 5.30.
  • stypendium za szczególne osiągnięcia  otrzymuje uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty albo wyróżnienie lub zajął I-III miejsce w konkursach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym .
  • termin składania wniosków : do 31 sierpnia 2023 roku.

Stypendium za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej:

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla uczniów  pobierających naukę  na terenie Gminy Wicko bez względu  na miejsce zamieszkania, uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie Gminy Wicko  oraz studentów mieszkających na terenie Gminy Wicko .
  • Termin składania wniosków :  do 31 sierpnia 2023 roku.

Stypendium naukowe dla studentów:

  • Stypendia są  przyznawane  jednorazowo , dla  studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko.
  • stypendium  przyznawane jest studentom , którzy za poprzedni rok akademicki otrzymali średnią ocen co najmniej 4,50 .
  • termin składania wniosków : do 31 października 2023 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy w Wicku przy ul. Słupskiej 9 w Punkcie Obsługi Klienta bądź pokoju Nr 11 . ul. Słupska 9 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przejdź do góry strony