Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Program „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy Wicko

Data: 30-06-2023

Logo programu Ciepłe Mieszkanie.

Informacja o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

2023 rok (stan na 29.06.2023 r):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 5 wniosków,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 2 przedsięwzięcia,

Sumaryczna kwota dofinansowania Beneficjentom końcowym- 0,00 zł.

Przejdź do góry strony