Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

Data: 05-01-2023

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/109/2022 Rady Gminy Wicko z dnia 8 listopada 2022 r.  w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.” Wójt Gminy Wicko, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „AKTYWNA EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WICKO POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDU PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNEGO”

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR WG/3/2023 WÓJTA GMINY WICKO z dnia 5 stycznia 2023 r.

http://bip.wicko.pl/a,22590,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-zleconego-sektorowi-pozarzadowemu-w-2023-w-z.html

Grafika 1: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

Przejdź do góry strony