Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Odbiór inwestycji: "Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno"

Data: 23-04-2024

 

                                                                                                                                            

 

Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno (dz. nr 40 obręb Kopaniewo) został wykonany na odcinku 0,55 km. W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego został wykonany następujący zakres robót: nadzór inwestorski, zakup i montaż tablicy informacyjnej, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz elementów ulic, ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej oraz roboty wykończeniowe.

Wykonane prace polegały na remoncie odcinka drogi gminnej, w wyniku których nie nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Umowa z wykonawcą POL DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 2 w Drawsku została podpisana w dn. 14.12.2023 r.

Oficjalny odbiór zakończonych robót nastąpił w dn. 19.04.2024 r.

Dofinansowanie w wysokości 129.490,90 zł uzyskano w ramach podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim nr 69/G/RFRD/R/2023 - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych.

Całkowita wartość inwestycji: 226.132,40 zł.

 

 

Grafika 1: Odbiór inwestycji: "Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno"
Grafika 2: Odbiór inwestycji: "Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno"

Przejdź do góry strony