Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2022.

Data: 02-06-2023

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz.40 ) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2023 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wicko w roku 2022 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wicko.

Sesja, na której Rada Gminy Wicko  będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień  27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącego  Rady Gminy Wicko    pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023  roku  (poniedziałek) do godz.15.00  w Urzędzie Gminy w Wicku (pokój Nr 11).

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wicko  za 2022 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Wicko.

Raport o stanie gminy i przykładowa karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie BIP Gminy Wicko.

Przejdź do góry strony